Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

בעקבות פרשת אלטלנה
"מלחמת אחים לעולם לא" 
הדרכה: אוריאל פיינרמן

ימי שישי 22.10.21 - 08.10.21 - 01.10.21 

 

פרשה היסטורית שהיא אקטואלית מתמיד!

 

זה קרה בחודש השני לקיומה של המדינה, כאשר החברה בישראל עמדה על סף מלחמת אחים בשל אניית נשק שעשתה את דרכה לארץ. במהלך הסיור, נשחזר את האירוע תוך כדי התמקדות בדמויותיהם של ראש הממשלה דוד בן גוריון ומפקד האצ"ל מנחם בגין.

המסלול - כיכר העצמאות בנתניה, חוף בית ינאי, מושב כפר ויתקין וטיילת תל אביב
 

הפסקת בוקר - כיכר העצמאות בנתניה
הפסקת צהרים - טיילת תל אביב
יציאה מנס ציונה - 07:30

איסוף תחנת רכבת סבידור 08:00

סיום בנס ציונה - 16:30

אנו מאחלות לכולם טיול מהנה ופורה

 

הבריאות שלכם האחריות שלנו בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ט.ל.ח. יתכן שיתווספו/יוחלפו אתרים לפי שיקולי המדריך בשטח