רביב דרוקר הפרשן הפוליטי של ערוץ עשר, עיתונאי חתן פרס סוקולוב לתקשורת אלקטרונית לשנת 2011

 בחברים לתרבות שמענו  ממנו על מאחורי הקלעים של עבדותו העיתונאית, מיומנו של כתב חוקר

ליצירת קשר