רביב דרוקר הפרשן הפוליטי של ערוץ עשר, עיתונאי חתן פרס סוקולוב לתקשורת אלקטרונית לשנת 2011

 בחברים לתרבות שמענו  ממנו על מאחורי הקלעים של עבדותו העיתונאית, מיומנו של כתב חוקר